Książki, Opowiadania

Literacka układanka

przebierańcy i przechodni

„Przebierańcy i przechodnie” to zbiór opowiadań Piotra Wojciechowskiego – opowiadań o tyle ciekawych, że każde z nich można czytać samodzielnie, ale gdy przeczytamy je wszystkie, otrzymamy wielowątkową powieść.

Jest to historia ludzi – można by rzec, że takich, jakich znamy z sąsiedztwa. Łączą ich różne relacje, są zakochani, spowinowaceni lub są po prostu znajomymi. Niektórzy pogubili się w życiu, mają problemy, uwikłali się w różne sytuacje. To ludzie, których każdego dnia moglibyśmy spotykać na ulicy – jak tytułowych przechodniów.

Dlaczego zatem nie tylko „przechodnie”, ale też „przebierańcy”? Dlatego, że w różnych miejscach i w różnych środowiskach pełnią różne role i zakładają maski. Z tych ról, z tych masek, niczym puzzle układane przez dzieci, wyłania się powoli szersza historia naszych bohaterów. Wiele tu wątków, całe spektrum emocji i odcieni życia.

O czym są te opowiadania? O miłości, przyjaźni, trudnych relacjach, lwowskich korzeniach, wspomnieniach, pasji, pracy, teatrze, więzach rodzinnych, podróżach. Dużą rolę pełni tu przestrzeń, miejsca, w których spotykają się bohaterowie. Przez to, że część spotkań odbywa się w środkach transportu publicznego, podczas spaceru, nie tylko w podtytułowej Warszawie. Można odnieść wrażenie, że te opowiadania cechuje ciągły ruch.

Warszawa, którą spotykamy w podtytule tego tomu, jest również niezwykle ważnym bohaterem. Jako świadek zdarzeń i rozmów, stale się zmienia i przesiąka ludzkimi doświadczeniami. To miasto pełne ulic, na których odbywają się trudne i łatwe rozmowy, na których odbywają się trudne i łatwe rozmowy, na których rozpoczynają się i kończą znajomości. Wydawać by się mogło, że za chwilę nikt nie będzie o tym wszystkim pamiętać, ale to właśnie przestrzeń miejska staje się nośnikiem wspomnień.

Z jednej strony „Przebierańcy i przechodnie” to proza niezwykle dynamiczna, z drugiej zaś świetnie napisana, z dużą dozą liryczności. Te teksty można czytać wielokrotnie, za każdym razem odkrywając je na nowo.

Za egzemplarz książki serdecznie dziękuję Wydawnictwu Biblioteka Słów.